SERVEIS
D’ACOMPANYAMENT

SERVEIS
D’ACOMPANYAMENT

ATENCIÓ INTEGRAL

Atenció integral a domicili a persones amb algun tipus de dependència per poder afrontar el dia a dia amb qualitat de vida.

Atenció personal, neteja, higiene personal, ajuda en la mobilitat

Seguiment dels menjars

Acompanyament entràmits i visites mèdiquesi hospitalàries

Seguiment i ajudaen la medicació perprescripció mèdica

Canvis de bossesi bolquers

Ajuda en la realització d’exercicis

ATENCIÓ INTEGRAL

Atenció integral a domicili a persones amb algun tipus de dependència per poder afrontar el dia a dia amb qualitat de vida.

Atenció personal, neteja, higiene personal, ajuda en la mobilitat

Seguiment dels menjars

Acompanyament entràmits i visites mèdiquesi hospitalàries

Seguiment i ajudaen la medicació perprescripció mèdica

Canvis de bossesi bolquers

Ajuda en la realització d’exercicis

TASQUES DE LA LLAR

TASQUES DE LA LLAR

TOTES LES TASQUES DE LA LLAR

Serveis d’atenció en les tasques diàries en la cura de la persona o del manteniment i neteja de la pròpia llar.

Neteja de la llar

Seguiment dels menjars

Compra i cuina d’aliments

TOTES LES TASQUES DE LA LLAR

Serveis d’atenció en les tasques diàries en la cura de la persona o del manteniment i neteja de la pròpia llar.

Neteja de la llar

Seguiment dels menjars

Compra i cuina d’aliments

SERVEIS ESPECIALITZATS

SERVEIS ESPECIALITZATS

PROFESSIONALS A DOMICILI

Serveis professionals en atenció domiciliària especialitzats en l’àmbit de la salut física i mental.

Dietètica, nutrició

Psicologia

Logopèdia

Rehabilitació, fisioteràpia

Infermeria

Podologia

PROFESSIONALS A DOMICILI

Serveis professionals en atenció domiciliària especialitzats en l’àmbit de la salut física i mental.

Dietètica, nutrició

Psicologia

Logopèdia

Rehabilitació, fisioteràpia

Infermeria

Podologia